ArbetsLivsPartner AB  -  Drottninggatan 2  -  343 30 Älmhult  -  0476-67 16 00  -  info@arbetslivspartner.se

Medlem i Sveriges Företagshälsor och av
Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423)

Våra Tjänster

Vi har den expertkunskap som behövs för att undersöka och bedöma fysiska och psykiska hälsorisker på arbetsplatsen och – inte minst – vi föreslår åtgärder.

Vi jobbar inom följande områden: