top of page
Arild5.PNG

Vi erbjuder bland annat följande tjänster

Det nödvändiga samtalet

Grupputveckling

Kartläggning

Krishantering

Konflikthantering

Ledarcoachning

Psykosocial skyddsrond

Stresshantering

Stödsamtal

Utredning av kränkande särbehandling

bottom of page