Vi erbjuder bland annat följande tjänster

  • Krishantering

  • Utredning av kränkande särbehandling

  • Konflikthantering

  • Psykosocial skyddsrond

  • Stödsamtal

  • Stresshantering

  • Det nödvändiga samtalet

ArbetsLivsPartner AB  -  Drottninggatan 2  -  343 30 Älmhult  -  0476-67 16 00  -  info@arbetslivspartner.se

Medlem i Sveriges Företagshälsor och av
Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423)