Arild5.PNG

Vi erbjuder bland annat följande tjänster

  • Krishantering

  • Utredning av kränkande särbehandling

  • Konflikthantering

  • Psykosocial skyddsrond

  • Stödsamtal

  • Stresshantering

  • Det nödvändiga samtalet