top of page

Information om Covid-19

Vi på Arbetslivspartner genomför ingen provtagning för Covid-19

Nyttiga länkar:

Folkhälsomyndigheten: Information  om covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

 

Region Stockholm: Självskattning vid misstanke om covid -19 om jag kan stanna hemma eller kontakta vården

https://corona.sll.se/

Region Kronoberg: Lokal information och råd för dig som bor eller arbetar i Kronoberg

https://www.regionkronoberg.se/ 

Region Skåne: Lokal information och råd för dig som bor eller arbetar i Skåne

https://www.skane.se/ 

 

Försäkringskassan: Coronavirus-det här gäller

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

bottom of page