Provtagning för COVID-19

Det finns tre huvudgrupper för test för COVID-19 på patienter.

  • PCR

  • RDT

  • ELISA

PCR: Provet används för att undersöka om en person har en pågående infektion med covid-19. Provet tas från bakre delen av munhåla och näshåla. Man undersöker om det finns arvsmassa från viruset. Om det visar sig vara så, talar det för att individen har en infektion.

 

Då provet oftast tas på individer med pågående symptom genomförs provtagningen med stor säkerhet.

Av nämnda skäl görs denna provtagning inte hos Arbetslivspartner Företagshälsa utan hänvisas till berörda sjukvårdsinrättningars provtagningsställen.

 

RDT: Är en snabbtest med syfte att påvisa om individen har antikroppar eller inte. Antikroppar bildas efter en genomgången infektion och kan som oftast påvisas efter någon vecka till en dryg månad efter symtomdebut. Därför bör man vänta minst två veckor innan man gör antikroppstest. Testet tas med ett stick i fingret och man använder det blod som kommer ut efter sticket.

 

Enligt Folkhälsomyndigheten har man pekat på problem med denna testform då den innebär s.k. låg sensitivitet, dvs att en persons testresultat ger svar att individen inte har antikroppar, trots att den egentligen har det.

Av det skäl rekommenderar man från Folkhälsomyndigheten försiktighet vid användning av denna metod.

 

Mot denna bakgrund har Arbetslivspartner Företagshälsa valt att inte i nuläget erbjuda denna snabbtest, men avvaktar tills att test med större säkerhet kommer och rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

 

ELISA: Är ett laboratoriebaserat test med syfte att påvisa mängd av antikroppar. Provet tas genom ett stick i armvecket och blod skickas för analys och mätning av aktiva antikroppar.                                                                                                     

Antikroppar bildas efter en genomgången infektion och kan som oftast påvisas efter någon vecka till en dryg månad efter symtomdebut. Därför bör man vänta minst två veckor innan man gör antikroppstest.

 

Ett positivt resultat innebär att man har antikroppar och kan påvisa en genomgången infektion. Ett sådan resultat kan tyda på en viss, eller komplett, immunitet mot covid-19. Problemet är att nuvarande kunskapsläge inte säkert kan ange varaktigheten av en eventuell immunitet.

 

Mot denna bakgrund har Arbetslivspartner Företagshälsa valt att avvakta över sommaren med att erbjuda denna provtagning, då kunskapsläget förmodas vara större och vi kan då bättre tolka resultatet och ge en säkrare rådgivning.

 

Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma vid symptom, behåll social distansering, tvätta händer och skydda de individer som är i riskgruppen.

 

Nyttiga länkar:

Folkhälsomyndighet: Information till riskgrupper om covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/

 

Region Stockholm: Självskattning vid misstanke om covid -19 om jag kan stanna hemma eller kontakta vården

https://corona.sll.se/

 

Försäkringskassan: Coronavirus-det här gäller

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

ArbetsLivsPartner AB  -  Drottninggatan 2  -  343 30 Älmhult  -  0476-67 16 00  -  info@arbetslivspartner.se

Medlem i Sveriges Företagshälsor och av
Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423)