top of page

Vi erbjuder följande medicinska kontroller

  • Allergiframkallande produkter

  • Bly, kadmium och kvicksilver

  • Buller

  • Fibrosframkallande damm

  • Handintensivt arbete

  • Klättring med stor nivåskillnad

  • Nattarbete

  • Rök- och kemdykning

  • Vibrationer

Medicinska kontroller.png

Vi utför även läkarundersökningar för högre behörighet gällande körkort

bottom of page