top of page
Utbildningar.png

Vi erbjuder följande utbildningar

 • Allmän ergonomi

 • BAM Bättre arbetsmiljö

 • Det nödvändiga samtalet

 • Fysiska arbetsmiljörisker

 • Första hjälpen och HLR

 • Kemiska arbetsmiljörisker (Härdplast)

 • Kontorsergonomi

 • Krishantering

 • Ledarskap

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Rehabilitering

 • Riskbedömningar

 • Riskerna med buller

 • Riskerna med vibrationer

 • SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Stress

Utbildningarna anpassas efter ert behov​.

bottom of page