Vi erbjuder följande utbildningar

 • BAM Bättre arbetsmiljö

 • SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Riskbedömningar

 • Riskerna med buller

 • Riskerna med vibrationer

 • Fysiska arbetsmiljörisker

 • Kemiska arbetsmiljörisker (Härdplast)

 • Allmän ergonomi

 • Kontorsergonomi

 • Krishantering

 • Det nödvändiga samtalet

 • Stress

 • Ledarskap

 • Första hjälpen och HLR

 • Rehabilitering

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningarna anpassas efter ert behov​.

ArbetsLivsPartner AB  -  Drottninggatan 2  -  343 30 Älmhult  -  0476-67 16 00  -  info@arbetslivspartner.se

Medlem i Sveriges Företagshälsor och av
Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423)