Vi erbjuder följande tjänster inom rehabilitering

  • Alkohol och droger

  • Förstadagsintyg

  • Arbetsförmågebedömning

  • Sjuk och frisk

  • Second opinion

  • Rehab metod

  • Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

  • Stödsamtal

ArbetsLivsPartner AB  -  Drottninggatan 2  -  343 30 Älmhult  -  0476-67 16 00  -  info@arbetslivspartner.se

Medlem i Sveriges Företagshälsor och av
Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423)