top of page
Arild4.jpg

Vi erbjuder följande tjänster inom rehabilitering

Alkohol och droger

Arbetsförmågebedömning

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Förstadagsintyg

Rehab metod

Second opinion

Sjuk och frisk

Stödsamtal

bottom of page