Arild4.jpg

Vi erbjuder följande tjänster inom rehabilitering

  • Alkohol och droger

  • Förstadagsintyg

  • Arbetsförmågebedömning

  • Sjuk och frisk

  • Second opinion

  • Rehab metod

  • Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

  • Stödsamtal