ArbetsLivsPartner AB  -  Drottninggatan 2  -  343 30 Älmhult  -  0476-67 16 00  -  info@arbetslivspartner.se

Medlem i Sveriges Företagshälsor och av
Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423)

Hållbar ledarhälsa

En unik utbildning som kommer ge dig som Första linjens chef möjligheter till ett hållbart ledarskap!

Utöver de fem utbildningsdagarna kommer vi att koppla på chefens chef i processen för att säkerställa att du som nyutbildad ledare får de bästa förutsättningarna ute på din arbetsplats.
 

Dessutom kommer vi konsulter ha en gemensam tvåtimmarssittning tillsammans med dig då vi hjälper dig att utvecklas vidare på ditt unika sätt och efter dina önskemål och behov.

Som om inte detta vore nog kommer vi även att finnas tillhands för dig som stöd under hela utbildningstiden.

Ta gärna kontakt med oss för mer information.