top of page

Hållbar Ledarhälsa - Unik utbildning för Första linjens chefer

Nu uppgraderar vi det hälsosamma ledarskapets betydelse för organisationens konkurrenskraft. Statistik visar att ohälsan bland chefer ökar och att ledaren är den viktigaste faktorn för att skapa friska och effektiva arbetsplatser. Goda förutsättningar, gedigen kunskap och ökad medvetenhet är det bästa sättet att säkerställa en Hållbar ledarhälsa.

Tillväxt skapas genom ett hållbart ledarskap och friska medarbetare!

bottom of page