Hållbar Ledarhälsa - Unik utbildning för Första linjens chefer

Nu uppgraderar vi det hälsosamma ledarskapets betydelse för organisationens konkurrenskraft. Statistik visar att ohälsan bland chefer ökar och att ledaren är den viktigaste faktorn för att skapa friska och effektiva arbetsplatser. Goda förutsättningar, gedigen kunskap och ökad medvetenhet är det bästa sättet att säkerställa en Hållbar ledarhälsa.

​Nästa utbildning planeras till våren 2020

Tillväxt skapas genom ett hållbart ledarskap och friska medarbetare!

ArbetsLivsPartner AB  -  Drottninggatan 2  -  343 30 Älmhult  -  0476-67 16 00  -  info@arbetslivspartner.se

Medlem i Sveriges Företagshälsor och av
Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423)