top of page
DSC_0875.JPG

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är att ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Arbetsmiljöfrågor ska vara inordnade i den normala verksamheten och även omfatta psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen.

 

Alla arbetsgivare – oavsett om de har en eller många hundra anställda – måste enligt lagen bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

  • Att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.

  • Att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

  • Att uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Vi kan hjälpa er med att ta fram rutiner, policys, handlingsplaner och övrig dokumentation för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Vi hjälper även till med skyddsronder.

bottom of page