Olycks- och tillbudsutredning

Hur mycket ett företag genomför sina riskbedömningar och vidtar åtgärder, så kan det ändå inträffa ett tillbud eller en olycka.


Som arbetsgivare har man då också en skyldighet att utreda varför det inträffade och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen.


Om ett tillbud eller en olycka bedöms som allvarlig, måste man som arbetsgivaren även anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

Vi kan hjälpa er med utredning och åtgärdsförslag.

ArbetsLivsPartner AB  -  Drottninggatan 2  -  343 30 Älmhult  -  0476-67 16 00  -  info@arbetslivspartner.se

Medlem i Sveriges Företagshälsor och av
Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423)