top of page

Som hjälp vid kartläggning av fysiska arbetsmiljörisker kan mätningar behöva genomföras, alternativt att en oberoende expertresurs genomför en riskbedömning

MÄTNINGAR

Vi utför bland annat följande mätningar

 • Belysning

 • Buller

 • Damm

 • Efterklang

 • Inomhusklimat

 • Luftföroreningar

 • Luftkvalitet

 • Vibrationer

 • Värmebelastning

risk.jpg

RISKBEDÖMNINGAR

 • Användning av arbetsutrustning

 • Arbetsorganisation

 • Belastningsergonomi

 • Belysning

 • Bilkörning

 • Buller

 • Ensamarbete

 • Första hjälpen och krisstöd

 • Hot och våld

 • Gravida och ammande

 • Inför förändringar i verksamheten

 • Kemiska arbetsmiljörisker

 • Lyftanordningar

 • Minderåriga

 • Pallställ och lager

 • Smittrisker

 • Stegar och arbetsbockar

 • Truckar och trucktrafik

 • Ventilation

 • Vibrationer

·Även branschspecifika riskbedömningar

bottom of page