top of page
belastning

Vi erbjuder bland annat följande tjänster

  • Bildskärmsarbete

  • Ergonomirond

  • Ergonomisk riskbedömning

  • Funktionsbedömning

  • Fysioterapi

  • Kontorsergonomi

  • MEBA-undersökning

  • Riskbedömning av handintensivt arbete

bottom of page