Vi erbjuder bland annat följande tjänster

  • Bildskärmsarbete

  • Ergonomirond

  • Ergonomisk riskbedömning

  • Funktionsbedömning

  • Fysioterapi

  • Kontorsergonomi

  • MEBA-undersökning

  • Riskbedömning av handintensivt arbete

ArbetsLivsPartner AB  -  Drottninggatan 2  -  343 30 Älmhult  -  0476-67 16 00  -  info@arbetslivspartner.se

Medlem i Sveriges Företagshälsor och av
Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423)