Höst6.PNG

Välkommen till oss på ArbetsLivsPartner

Vad kan vara viktigare på en arbetsplats än att må bra och att ha en hållbar och säker arbetsmiljö? Varje verksamhet behöver jobba proaktivt för att skapa en hälsosam arbetsplats och även skapa bästa förutsättningar vid rehabilitering för den som drabbats av någon form av ohälsa. För att lyckas med det måste det finnas en kompetent och drivande arbetsledning och aktiva skyddsombud.

Här kommer ArbetsLivsPartner in, där vi är ert stöd i både det proaktiva och stödjande arbetet.

Arbete – Vi hjälper företag att jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Allt för att
skapa hälsosamma och hållbara arbetsplatser som är fria från ohälsa och olyckor,
och där människor trivs och vill arbeta tillsammans.

Liv – Vi uppmuntrar och bidrar med verktyg för att individer ska kunna ta ansvar för
sin egen hälsa, och rehabiliterar den som drabbats av ohälsa.

Partner – Vi vill "kroka arm" med våra kunder. Tillsammans utvecklar vi friska, effektiva och välfungerande arbetsplatser.

Hållbar ledarhälsa för samtliga chefer i Markaryds kommun

Nu kan vi stolt berätta att vi utbildar samtliga chefer i Markaryds kommun i Hållbar ledarhälsa! Kommunen vill få in det hälsofrämjande perspektivet i ledarskapet och förstår värdet i att ha ledare som mår bra i sin yrkesroll och som samtidigt besitter kompetens i hur man skapar mer hälsa på jobbet. Blir du nyfiken och vill veta mer om Hållbar ledarhälsa?

Varmt välkommen att ta kontakt!

Vickie och Lena

Hållbar_ledarhälsa_1a_sida.JPG

Följ oss gärna på sociala medier

  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon